Agenda

Bestuur

In het Io Vivat zitten jaarlijks twee leerlingen uit vwo-5, vwo-4, havo-4 en vmbo-3, in totaal dus 8 leerlingen. Deze worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen of -als er geen tegenkandidaat is- benoemd. Meestal is er uit iedere klas één jongen en één meisje, maar dat lukt niet altijd.

Dit is het Io Vivat bestuur 2017-2018:

Voorzitter: Laura Euwema

Vice-voorzitter: Levi Shahzad

Notulist: Myrthe Klapwijk

Penningmeester: Sifra Wieles

Bestuurslid (Mail): Xander Zwiers

Bestuurslid (Grafisch ontwerper): Anne Haitsma

Bestuurslid (Social media): Laurens van der Tang

Bestuurslid (Algemeen): Levi van Driek


Onze adviseurs zijn meneer Den Dulk en meneer Dorst.

Dit is het bestuur uit Rotterdam. Zie ook het bestuur Io Vivat Rijswijk.