Agenda

Bestuur

In het Io Vivat zitten jaarlijks twee leerlingen uit vwo-5, vwo-4, havo-4 en vmbo-3, in totaal dus 8 leerlingen. Deze worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen of -als er geen tegenkandidaat is- benoemd. Meestal is er uit iedere klas één jongen en één meisje, maar dat lukt niet altijd.

Dit is het Io Vivat bestuur 2018-2019:

Voorzitter: Levi van Driel

Voorzitter: Sifra Wieles

Penningmeester: Jonah van den Beukel

Bestuurslid: Thomas van Bennekom

Bestuurslid: Anne Fleur Berends

Bestuurslid: Jette Koops

Bestuurslid: Max van Leeuwen

Bestuurslid: Tamara Schuil


Onze adviseurs zijn meneer Den Dulk en meneer Dorst.

Dit is het bestuur uit Rotterdam. Zie ook het bestuur Io Vivat Rijswijk.