Agenda

Welkom op de site van het Io Vivat!

Het Io Vivat is de leerlingenverenging van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad. Wij als bestuursleden organiseren activiteiten voor alle leerlingen van deze school. Hierbij kun je heel veel kanten op, maar over het algemeen is het de bedoeling dat er voor iedere jaarlaag (brugklassers, tweedeklassers, derdeklassers, enz.) ieder jaar iets wordt georganiseerd. En daarbij nog een voetbaltoernooi, een schoolfeest en natuurlijk de Grote Avonden.

Het organiseren van die activiteiten neemt misschien meer tijd in beslag dan je zou denken. Er is standaard iedere week één grote pauze waarop vergaderd wordt, maar in veel weken zijn er twee, of zelfs drie grote pauzes waarin je moet vergaderen. Het is soms ook redelijk lastig om voor iedere jaarlaag een passende activiteit te verzinnen!

Io Vivat is sinds kort ook te vinden op instagram Follow us! Ook is Io Vivat te vinden op Facebook. Hier vind je ook alle informatie over de activiteiten die we organiseren.